Prohlášení o shodě

Prohlašuji, že k výrobě dětského zboží značky Halikoboli používáme výhradně materiály, které byly testovány a vyhovují požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let, ve znění pozdějších předpisů. Naše dětské výrobky tedy splňují požadavky shora uvedených právních předpisů a jsou proto vhodné pro děti do tří let.

Logo_halikoboli-nový-nový

Prohlášení o shodě k nahlédnutí níže:

Prohlášení o shodě